FANDOM


SCP - Otázky v písemce Editovat

Sběr dat Editovat

Kdy byste využili technické monitorování (tj. logy)

* X a) řízeny experiment 
* X b) test použitelnosti
* c) inspekce

Při zbere dát zaznamom

* X a) je třeba uzivatela informovat z etických dovodov
* b) skrýt dánu skutocnost

Na pořízení zvukových záznamu a záznamu akci musí být uživatel upozorněn:

* X a) ano, z etických důvodů
* b) ne, abychom dostali neovlivněna data

Něco o dotaznících:

* a) otevřené otázky
* b) otevřené otázky -- 5 kategorii
* X c) odpovědi bývají posunutý k tomu "jak to má být"
 

Experimentální metody Editovat

Cílem experimentu v oblasti HCI (Human Computer Interaction) je

* X a) potvrzení/vyvrácení teorii 
* X b) porovnání variant návrhu 
* X c) ověřit změnu výstupních veličin při změně jedné vstupní veličiny a neměněni těch ostatních ostáních (prý ta nejdůležitější odpověď)

Řízené experimenty Editovat

Při řízených experimentech

* X a) pracujeme se skutečnými uživateli
* b) pracujeme ve skutečných podmínkách použití artefaktu
* X c) pracujeme se skutečným artefaktem

Výhody řízených experimetů...

* a) snadné na vyhodnocení
* b)
* c)

Typická doplňující otázka: proč jsou snadné na vyhodnocení? Typická odpověď na otázku: protože při řízených experimentech se používají metriky, výsledky jsou kvantitativní.

Testování použitelnosti Editovat

Testovani pouzitelnosti se provadi:

* v reálném prostředí
* něco se sociologickou motivací či co
* X 3. s reálným artefaktem
* X 4. se statisticky zastoupenými uživateli
* s realnými uživateli

Interpretativní metody Editovat

Etnografický výzkum Editovat

Při etnografickom priezkume používáme tieto metody

* X a) pozorovanie
* X b) interview
* c) videozáznam

Co je cílem průzkumu etnografickými metodami?

* a) stanovení rozdílu v používání artefaktů různými etniky 
* X b) porozumění pracovnímu procesu a zpusobu použití artefaktů 
* c) odstínění nežádoucích vlivu na experiment 

Etnografický sběr dát:

* a) má výhodu jednoduchého vyhodnocení
* X b) <fuzzy>nabízí větší relevantnost</fuzzy>
* c) má výhodu malých nároku na člověka provádějící sběr dát

Prediktivní metody Editovat

Výhody prediktivních metod...

* X a) snadné na vyhodnocení
* b) jsou relevantnější
* X c) kladou malé nároky na vybavení a testované osoby (v prediktivních metodách nejsou zadní reální uživatele)

Prediktivní metody

* a) pracuju so skutocnymi uzivatelmi
*X b) mozu pracovat i jen s prototypem
* c) vyzaduju laboratoř

Modely uživatele pro predikci výkonu jsou založený na

* X a) úlohy aktivity akce
* b) objekty a metody manipulace s nimi 
* X c) paměť, smysly, motorika, únava 

Kognitivní průchod Editovat

Vstupní informace potřebné pro kognitivní průchod

* Daný testovány artefakt (aplikace)
* Definice testovaných uživatelů(persón)
* Úlohy pro persóny
* Znalost toho správného průchodu

Kognitivní průchod je metoda

* X a) prediktivní 
*b) experimentální 
*c) etnografická 

Inspekce Editovat

Inspekce je metoda:

* experimentalni
* X prediktivni
* interpretativni
* kognitivni 


Společnost Editovat

Uveďte 3 vlivy společností na návrháře, kterých si není vědom.

* historický vliv
* kultura
* aktuálně trendy

Uveďte 3 vlivy společnosti na návrhaře, jejichž si je zpravidla vědom.

* požadavky trhu
* standardy
* testy

3 společenské aspekty v kterých se od vás liší uzivatelé artefaktů.

* Vzdělání
* Sociální postavení
* Kulturní zvyklostí (čtení zleva doprava atd.)


Konceptuální modely Editovat

Konceptualni modely

* X 1. vychazi z domenove analyzy
* 2. ???
* X 3. pouzivaji pojmy z praxe
* X 4. pri navrhu pocitacovych programu pouzivaji pojmy prace s pocitacem 

Konceptuální modely

* a) nejsou úplně přesně formalizované, protože to není výpočetně zvládnutelné
* b) X nejsou přesně formalizované (pretoze formálně deformuju pohlaď na věc?)
* c) pracují s hierarchii pojmu odvozených od formálně definovaných pojmu základních
* d) něco jako že využívají pojmu z matematické logiky

Konceptuální modely užívané v oblasti styku člověka s počítačem jsou vybudovány z:

* X a) pojmu a apsektu nějaké reálné domény (reálného světa)
* X b) pojmu a apsektu práce člověka s počítačem
* c) pojmu a apsektu implentace

Konceptuální modely užívané v oblast styku člověka s počítačem jsou vybudovány z

* pojmu a vztahů mezi pojmy reálné domény
* pojmu a vztahů práce člověka s počítačem

Jazyk, nápověda Editovat

Výklad, jak užívat kancelářský SW zaměřený na úředníky, strukturujeme dle:

* a) příkazu - abecedně
* b) prvků uživatelského rozhraní
*X c) cílů uživatele 

Způsob koncipování uživatelské příručky (nápovědy?)

* a) podle abecedně
* X b) podle prvků uživatelského rozhraní
* X c) podle cílů uživatele

Rozdíl mezi popisnými a příkazovými jazyky:

* a) popisné říkají já, příkazové co
*X b) popisné slouží k archivaci
*X c) příkazové jsou krátkodobé

Popisné počítačové jazyky.

* a) ustupují příkazovým jazykům 
* X b) mohou sloužit k prodeji intelektuálního vlastnictví 
* c) požadavkem při jejich vývoji je stručnost zápisu 

Příkazové jazyky:

* a) bývají vytvořeny z kombinaci několik málo slov
* b) bývají vytvořeny z podstatných jmen
* X c) bývají vytvořeny že slov s opačným významem

Přirozeně jazyky se dají popsat gramatikou ze které lze usuzovat o struktuře myšlení

* a) pravda
* b) pravda, s omezením na indoevropské jazyky
* X c) občas pravda (je pozorována jistá struktura), ale nelze usuzovat o struktuře myšlení


Barvy, etc Editovat

Význam sytých barev v uživ. rozhraní

* a) Zvýraznění chybových hlásek
* b) nevím přesně, něco jako zvýraznění důležitých prvků systému
*X c) Označení okna, do kterého jde vstup

Funkce málo sytých barev na uživ. rozhraní

* X a) struktura programu, dokumentu
* X b) 3d efekty
* c) výstraha 


Kontrastu se hlavně používá:

* a) k odlišení okna od pozadí
* b) k oznazeni okna se vstupem
* X c) upozornění (zvýraznění)


X Editovat

Funkce mřížky

* X a) zhlukovanie logicky spojených prvkov
* X b) vytvorenie dojmu organizovanosti
* c) uputanie pozornosti

Uveďte další 3 zdroje informací pro návrh systému pro návrh číslicových obvodu

* předchozí návrhové systémy 
* internet, knihy, časopisy
* programátor se zkušenostmi s vyvíjením podobně aplikace
* průzkum trhu
* systémy podobného typu (CAD...)

Uveďte 3 příklady situaci kde selže introspekce (sebepozorování?) návrháře

* nedostatečné zkušenosti návrháře
* příliš komplikovaný návrh aplikace, který bude pro koncového uživatele nepochopitelný
* časté opakování některé části návrhu


Okecávací témata Editovat

Za jakých okolností lze použit introspekce, aby to neovlivnilo kvalitu návrhu?

Jaké jsou typické nedostatky návrhu s použitím introspekce?

napište vlivy společnosti které mají vliv na:

* 1)konceptualni model
* 2)popisne jazyky
* 3)graficka struktura dokumentu 

popište kulturní vliv na návrháře - konkrétně (nechtěl číst ty obecný bláboly)

popište historický vliv na návrháře

popište jak ovlivňují aktuální trendy návrháře - opět konkrétně, nic obecnýho

Definovat v grafice dokumentu mrizku.

Ústní část Editovat

* prediktivní metody - důležité slovo=simulace
* etnogr.metody - důležitý výstup=porozumění, sparne sdělitelné
* inspekce - tu děláme kvůli kontrole konzistence a standardu.
* doménová analýza -- navrhuju např. aplikaci pro lodní stavitelství , tak jak to

proběhne? ... vezmu si doménu (výšek reality) z lodního stavitelství (takže nejakej výšek teorie z lodního stavitelství) , k tomu si musím zjistit nějaký prodrobnejsi informace z nějakých zdrojů - asi jak to všechno funguje atd. , a pak zajít třeba za nějakým expertem prodiskutovat to s ním a ještě to asi prokonzultovat s někým, kdo tu aplikaci bude používat

* Kognitivní průchod - na ústní se mě ptal, co je vlastně výstupem? Odpověď: co do aplikace patří a proč a co do aplikace nepatří a proč!